Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Άδειες Δόμησης Τσαρούχας Ηλίας στην Ιστιαία


1. Άδεια δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), απαιτείται για την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης.

β. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.

γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

δ. Κατασκευή πισίνας.

ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.

στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.

ζ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.

η. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών


Πότε απαιτούνται άδειες δόμησης


Σύνδεσμοι


Εθνικό Τυπογραφείο, Διαβάστε περισσότερα Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση. Δείτε περισσσότερα Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Δείτε περισσότερα
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Δείτε περισσότερα Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Αφάλειας της Εργασίας. Δείτε περισσότερα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Δείτε περισσότερα
Geodata.com Δείτε περισσότερα Πολεοδομία. Δείτε περισσότερα Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
Cardel Energy. Δείτε περισσότερα Τ.Ε.Ε Τμήμα Ανατολικής Στερεάς